PROPĀNS

UZZINIET VISU PAR GOST BALONIEM, TO ATSĶIRĪBU NO MŪSDIENU UN KĀPĒC GOST BALONU APMAIŅA LATVIJĀ KĻŪST NEPIECIEŠAMA!

KĀPĒC NEVAR PA VECĀM?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.500 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām”, punkts 1175 no 2011.gada 28.jūnija:

Balonu uzpilde, kas neatbilst ADR un RID jaunam likumam un tās realizācijai, ir iespējama tikai līdz 30.03.2015, bet attiecībā uz izmantošanu - līdz 30.05.2015.

Likuma darbības uzsākšanas termiņš ir pārnests uz 2017 gadu!!!
Turpretim, no 31.03.2015, sāk darboties jauna GĀZES BALONU UZRAUDZĪBAS KĀRTĪBA!

Jauns likums un jauna GĀZES BALONU APRĪTES KĀRTĪBA bija ievesti ar mērķi paaugstināt gāzes balonu izmantošanas drošības līmeni, piefiksēt īpašnieka atbildību par balonu tehnisko stāvokli un iespējamiem sekām, kā arī ar mērķi nodrošināt kontroli par balonu realizācijas vietām.

Pilns teksts “GĀZES BALONU APRITES KĀRTĪBA” latviešu valoda – šeit

Dokumenta “GĀZES BALONU APRITES KĀRTĪBA” neoficiāls tulkojums uz krievu valodu – šeit

Pilns likuma teksts latviešu valodā - šeit

Likuma izmainu teksts no 16.12.2014 latviešu valodā - šeit

 

KĀDI BALON BŪS AIZLIEGTI
KĀ VIŅUS ATŠĶIRT?

Aizliegti būs baloni, kuri neatbilst izvirzītajām drošības prasībām un izgatavošanas standartiem. Visvairāk izplatītāka grupa – GOST standarta baloni (pārsvarā tie ir 50 litru baloni, izgatavotie PSRS saskaņā ar to laiku GOST standartiem.

Jautājums: Kā atšķirt neatbilstošu balonu?
Atbilde:
Visvienkāršākais veids – paskatīties uz balona augšējo daļu , kur ir izsists tās marķējums. Uz neatbilstošiem baloniem jūs atradīsiet Pi zīmi. Tas ir visvienkāršākais veids, bet nepavisam pilnīgs. Tikai gāzes industrijas specialisti u apmācīti pārdošanas punktu pārdēvēji var pareizi noskaidrot atbilstību vai neatbilstību jaunām prasībām. Visvienkāršākā vizuāla atšķirība ir “aizsargventiļa” neesamība GOST baloniem, kurš tiek piemetināts pie augšējas aizsarg konstrukcijas daļas un izpilda balonu ventiļa aizsarg funkciju no visādiem bojājumiem un kalpo kā ērti rokturi pārnešanai. Tāpat GOST baloni ir nokrāsoti sarkanā krāsā, bet EURO standartu baloni nokrāsoti krāsās, kurus atsevišķās gāzes kompānijas ir pieņēmuši kā savus standartus.

ELME MESSER GAAS brošūra “ Kā atšķirt propāna GOST balonu no citiem” palīdzēs Jums tikt galā ar situāciju!
Jautājums: Kāpēc GOST standarta baloni neatbilst un tos nevar pārbaudīt?
Atbilde:
GOST standarta baloni ir izgatavoti saskaņā ar standartiem, kuri neatbilst mūsdienu prasībām un normatīvajiem aktiem. GOST baloni sava vecuma dēļ ar katru gadu kļūst vairāk un vairāk par nelaimes gadījumu notikšanas faktoru. Ņemot vērā pat to, ka GOST baloniem nav konkrēta īpašnieka, kļūst neiespējams novērst riska faktorus.
Jautājums: Kas konkrēti ir minēts likumā par aizliegumu uz atsevišķiem baloniem?
Atbilde:
Ja transportējamā spiedieniekārta, kas ražota ārpus Eiropas Savienības teritorijas saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām un atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajai definīcijai ir balons, bet tas nav ražots saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām tehniskajām prasībām, un tas ir laists tirgū līdz 2003.gada 1.jūlijam (līdz 2015. gada 30. martam, bet attiecībā uz izmantošanu – līdz 2015. gada 30. Jūnijam - MK 16.12.2014. noteikumu Nr.771 redakcijā), šādus balonus var uzpildīt, tirgot un izmantot tikai Latvijas teritorijā, ja tiem ir paziņotās institūcijas apliecinājums par veikto periodisko inspicēšanu, kurā noteikts, ka balons atbilst tehniskās dokumentācijas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas ir ražots, un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

Galvenā jēga: После 30.03.2015 года можно заполнять и продавать, а после 30.06.2015 использовать баллоны, произведённые в Евросоюзе в соответствии с ADR и RID.

Pēc 30.03.2015 var uzpildīt un pārdot, bet pēc 30.06.2015 lietot balonus, izgatavotus Eiropas Savienībā saskaņā ar ADR un RID.

Galvenais secinājums: GOST standarta balonus no 30.03.2015 nevar uzpildīt un pārdot, bet no 30.06.2015 lietot.
 

VAI IR PLUSI NO APMAIŅAS?

Progress – ir pozitīva parādība! Kopā ar vecu balonu aiziešanu Jūs iegūsiet mūsdienīgas un drošas taras plaša sortimenta izvēli. Tagad Jūs variet izvēlēties starp 5,27,46,80 litru baloniem! Baloni, kuru tilpums ir līdz 27 litriem, labi iet mašīnas bagāžniekā un ir viegli pārnesami, jo sver līdz 25 kg.

Jautājums: Nopērkot gāzi mazāka tilpuma balonos, nācās maksāt par gāzi dārgāk. Kāpēc?
Atbilde:
Jo mazāks ir balons, jo augstāk vienības cena par produktu, tāpēc ka, gan lielu, gan mazu balonu ir nepieciešams sagatavot uzpildei, pieslēgt, uzpildīt un atslēgt. Darba apjoms ir vienāds priekš liela un maza balona, bet gāzes daudzums atšķīrās! Tāpēc ir izdevīgāk pirkt gāzi lielākā balonā. Bet, ja izdevība nav cenā, bet, piemēram, ērtībā, tad mazāks balons derēs labāk!
Jautājums: Vai nomas maksa par lielu un mazu balonu ir vienāda?
Atbilde:
Ja! Tas padara vieglāku izvēli klientam! Uz pirmo plānu iziet iespējamo variantu ērtība!

VAI VAR IZMANTOT VECUS REDUKTORUS?

Parēja uz jaunu taru priekš klientiem notiks absolūti nejūtami, jo pie jauniem baloniem derēs reduktori no GOST baloniem, neatkarīgi no ražotāja!

KAS, JA PIE MANIS ĪPAŠUMĀ
IR EURO STANDARTA BALONS?

Jā pie jums īpašumā atrodas EURO standarta balons, tad pēc jauniem noteikumiem Jums nedrīkst mainīt savu tukšu balonu uz pilnu, bet tikai nodot uz uzpildi un saņemt atpakaļ savu uzpildītu balonu, paejot kādam laikam. Tostarp Jūsu balonam ir jābūt ar marķējumu, kurš pierāda īpašuma faktu. To izdarīja valsts ar nolūku, lai gāzes baloni masveida atrastos tikai pie gāzes kompānijām īpašumā, kuri sekos līdzi tas tehniskam stāvoklim un atbildes par šī stāvokļa sekām!

Kāda izeja ir dotajā situācijā? Nodot savu balonu gāzes kompānijai, atsakoties no īpašuma tiesībām, saņemot par to samaksu skaidrā naudā vai depozītā (ir atkarīgs no gāzes kompāniju piedāvājumiem) un iespēju iznomāt balonu, nemaksājot par taru. Nu un protams iespēju mainīt gāzes balonus izvēlētas gāzes kompānijas pārdošanas punktos pa visu Latviju! Sanāk, nododot savu EURO standarta gāzes balonu, parakstot līgumu ar atteikumu no īpašuma tiesībām depozīta labā, saņemsi vienu pilnu gāzes balonu bez nomas maksas!

BET KO DĀRĪT AR VECO GOST STANDART BALONU?

Vecus GOST balonus, kuri kalpoja Jums daudz gadus, pēc likuma Jums ir tiesības tos nodot gāzes kompānijai uz utilizāciju. Viņi ir spiesti pieņemt Jūsu vecu balonu un utilizēt to par saviem lidzekļiem.

Ka arī jūs variet atsevišķām kompānijām (piemēram, ELME MESSER GAAS) nodot Jūsu vecu GOST balonu un saņemt nomā jaunu balonu bez nomas maksas un depozīta uz 2 gadiem no GOST balona nodošanas brīža.

Ja Jums nepatīk maksāt nomu, bet balonu īpašumā nav, Jūs variet samaksāt depozītu balonu maksas apmērā un saņemt līgumu uz bezmaksas “mūžīgu” nomu. Tas ir vienkārši un ērti! Un tas ļaus Jums operatīvi mainīt tukšus gāze balonus un pilniem jebkurā pārdošanas punktā bez kavēšanās un Jūsu balona uzpildes gaidīšanas. Pēc likuma balonu nodošanas gadījumā gāzes kompānijai atpakaļ, Jūs saņemsiet savu depozītu atpakaļ pilnā apmērā!