Tehniskās gāzes

Uzziniet visu par GOST baloniem un to atšķirībām no mūsdienu baloniem un kāpēc veco balonu apmaiņa Latvijā paliek obligāta!

Kāpēc nevar viss palikt kā bija?

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 500 p.1175 “Noteikumi par transportējamām spiedieniekārtām” un izmaiņām no 2011.gada 28.jūnija izriet:

- balonu uzpilde, kas neatbilst jauna likuma prasībām, un to realizācija ir iespējama tikai līdz 2014. gada beigām, bet izmantošana līdz 30.06.2015.

Spēkā stāšanas termiņš ir 31.03.2015!!!
Turpretim, vienlaikus no 31.03.2015 stājās spēkā jauna GĀZES BALONU APGROZĪJUMA KĀRTĪBA!

Jaunais likums un jauno gāzes balonu apgrozījuma kārtība, tiek ieviesta, lai uzlabotu drošību gāzes balonu lietošanas jautājumos, nofiksēt īpašnieka atbildību par balona tehnisko stāvokli un iespējamām sekām, kā arī, kontroles noteikšanai gāzes balonu tirdzniecības vietās.

Pilns teksts - GĀZES BALONU APGROZĪJUMA KĀRTĪBA (MK 24.03.2015. noteikumu Nr.138 redakcijā) šeit

Pilns likuma teksts šeit

Likuma grozījuma teksts no 28.06.2011 šeit

 

Kādi baloni vairs nebūs derīgi un
kā viņus atšķirt?

Zem aizlieguma nonāk baloni, kas neatbilst izvirzītajām drošības un standarta izgatavošanas prasībām.Visizplātītākā grupa - GOST standarta baloni (galvenokārt, 40 litru baloni, kas ražoti Padomju Savienībā saskaņā ar to laiku valsts standartiem)

Jautājums: Kā var noteikt, vai balons ir neatbilstošu ?
Atbilde:
Vieglākais veids - ir paskatīties uz balona augšējo daļu, kur tam ir apzīmogots marķējums. Uz neatbilstošiem baloniem Jūs neatradīsiet π (Pi) zīmi. Tas ir vieglākais ceļš, bet ne precīzākais. Tikai gāzes industrijas speciālisti un apmācīti tirdzniecības punktu pārdēvēji var precīzi noteikt atbilstību vai neatbilstību jaunajām prasībām. GOST balonu visredzamākā vizuāla atšķirība ir tā saucamās "kurpes" esamība, kas atsevišķi piemetināta pie apļveida atbalsta daļas pamata.
Jautājums: Kāpēc GOST standarta baloni neatbilst vai viņus nevar pārbaudīt?
Atbilde:
GOST standarta baloni ir izgatavoti no tērauda markām, kuras neatbilst mūsdienu prasībām. Saskaņā ar GOST standartu, lai ievērotu izturības raksturojuma atbilstību, metāla balona sieniņas biezums tika palielināts, kas noveda pie lielāka balonu svara.
Jautājums: Kas konkrēti ir minēts likumā par aizliegumu uz atsevišķiem baloniem?
Atbilde:
Ja transportējamā spiedieniekārta, kas ražota ārpus Eiropas Savienības teritorijas saskaņā ar izcelsmes valsts normatīvo aktu prasībām un atbilstoši ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajai definīcijai ir balons, bet tas nav ražots saskaņā ar ADR nolīgumā vai RID noteikumos noteiktajām tehniskajām prasībām, un tas ir laists tirgū līdz 2003.gada 1.jūlijam (līdz 2015. gada 30. martam, bet attiecībā uz izmantošanu – līdz 2015. gada 30. Jūnijam - MK 16.12.2014. noteikumu Nr.771 redakcijā), šādus balonus var uzpildīt, tirgot un izmantot tikai Latvijas teritorijā, ja tiem ir paziņotās institūcijas apliecinājums par veikto periodisko inspicēšanu, kurā noteikts, ka balons atbilst tehniskās dokumentācijas nosacījumiem, saskaņā ar kuriem tas ir ražots, un neapdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu un vidi.

Galvenā jēga: Pēc 30.03.2015 var uzpildīt un pārdot, bet pēc 30.06.2015 lietot balonus, izgatavotus Eiropas Savienībā saskaņā ar ADR un RID.

Galvenais secinājums: GOST standarta balonus no 30.03.2015 nevar uzpildīt un pārdot, bet no 30.06.2015 lietot.
 

Ar ko īsti atšķīrās jaunie baloni no vecajiem, ko aizliedza?

- Jaunie baloni ir vieglāki, jo ir izgatavoti no citas markas tērauda, kas ļauj izgatavot balonus ar plānākām sieniņām, pat pie izturības palielināšanas!

- Sakarā ar to, kā tiek piemēroti jauni materiāli, gāze jaunajos balonos tiek pildīta ar spiedienu 200 līdz 300 Bar (visiem GOST baloniem 150Bar). Tas ļauj palielināt gāzes daudzumu pie tāda paša balonu tilpuma. Piemēram, EU standarta skābekļa balons (50L/200Bar) ir vieglāks nekā GOST standarta balons (40L/150Bar) līdz pat 8 kg, bet tajā var iepildīt līdz pat 65% vairāk gāzes! Bet GOST oglekļa dioksīda balons 40L pilns ar gāzi ir smagāks nekā EU standarta 50L balons par 2 kg, neskatoties uz to, ka EU (50L) balonā ietilps gāzes par 50% vairāk!

Jautājums: Ko dod klientam svara un spiediena pieaugums?
Atbilde:
Pirmkārt, mazāka svara un lielākas ietilpības balonus, transportējot ļauj ietaupīt resursus uz to pašu gāzes daudzumu un ļauj samazināt negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi. Otrkārt, GOST standarta baloniem ir nenosakāmi liels vecums, kas apdraud jūsu drošību. Treškārt, EU parauga baloni, ir aprīkoti ar EU standarta ventili, kas nodrošina ne tikai vienmērīgu un uzticamu atvēršanu / aizvēršanu, bet arī ar drošo konstrukciju nes mazāk risku patērētājam.

Vai ir IEGUVUMI no balonu apmaiņas?

Progress - ir pozitīvs fenomens! Kopā ar veco balonu aiziešanu, Jūs iegūstat plašu, modernu un drošu iepakojuma izvēli. Tagad jūs varat izvēlēties starp 1,2,5,10,20,40,50 litru baloniem! Baloni ar tilpumu līdz 20 litriem ir viegli ievietojami pasažieru automašīnas bagāžniekā ,jo to svars ir tikai līdz 25 kg, kas ir ērti pie pārvadīšanas.

Jautājums: Pērkot gāzi mazāka tilpuma balonos, gāzes cena ir dārgāka! Kāpēc?
Atbilde:
Jo mazāks balons, jo augstāka vienības cena, jo gan lielus, gan mazus balonus ir jāsagatavo uzpildīšanai, jāpievieno, jāuzpilda un jāatvieno. Darba apjoms lieliem un maziem baloniem ir vienāds, bet gāzes daudzums atšķirīgs! Tāpēc gāzi izdevīgāk nopirkt ir lielos balonos. Bet, ja izdevība nav cenā, bet gan komfortā, tad protams izvēloties mazo balonu Jūs būsiet apmierinātāks!
Jautājums: Vai nomas maksa par lieliem un maziem baloniem ir vienāda?
Atbilde:
Jā! Tas vienkāršo klienta izvēli liekot galveno kritēriju balona izmēra ērtību!

Vai var izmantot veco reduktoru?

Latvijas tirgū gāzes uzņēmumiem nav vienota vītņu standarta priekš jaunajiem EU standarta tehniskajiem gāzu baloniem. Visiem GOST baloniem (skābekļa, slāpekļa, oglekļa dioksīda, argona un argona maisījumu) ir standarta vītne DIN477-Nr.9 vai vienkārši sākot ¾ collas. Tostarp, vītnes GOST standarts skābekļa baloniem pilnīgu sakrīt ar EURO standartu. Ir uzņēmumi, kas ir saglabājuši šo standartu un īstenojuši to arī uz EU standarta baloniem (piemēram, kompānija ELME MESSER GAAS), lai klientiem būtu ērti un spētu pievienot savas reducējošās iekārtas neatkarīgi no balona tipa! Pāreja uz jauniem baloniem šo uzņēmuma klientiem notiks daudz vienkāršāk! Citu gāzes kompāniju klientiem, kuri vēlās saglābāt piegādātāju, parēja no GOST baloniem uz EU standarta baloniem var radīt papildus izmaksas, kas saistītas ar reduktoru vai cita aprīkojuma iegādi ...

Svarīgi! Pirms pievienot savu reduktoru, ir jāpārliecinās par balona darba spiedienu un reduktora spiediena atbilstību. Reduktora manometra skalai ir jābūt ar darba laukumu ne mazāk par 200Bar. (Pilnai manometra skalai ir jābūt 300 Bar). Ja jūs neesat pārliecināti un šaubāties, tad labāk piezvanīt speciālistiem vai sazinieties ar pārdošanas punktu pārdevēju. Atcerēties, ka 150 Bar reduktora pieslēgšana pie 200 Bar balona var izraisīt nopietnas sekās!

Atcerēties, ka 150 Bar reduktora pieslēgšana pie 200 Bar balona var izraisīt nopietnas sekās!

Ko darīt,
ja manā īpašumā ir EURO standarta balons?

Ja Jūsu īpašumā ir balons, tad saskaņā ar jaunajiem noteikumiem, Jums nedrīkst mainīt tukšo balonu pret pilnu, bet tikai pieņemt uz uzpildi un pēc tam atgriezt atpakaļ Jūsu pašu uzpildīto balonu. Šajā gadījumā, saskaņā ar likumu, Jūsu balonam ir jābūt marķējumam, kas apliecina īpašuma tiesības. To dara valsts , lai gāzes baloni pārsvarā piederētu tikai gāzes uzņēmumiem, kuri uzraudzītu to tehnisko stāvokli un nestu atbildību par savu īpašumu!

Kāda izeja ir šajā situācijā? Atdot savu balonu gāzes uzņēmumam, atsakoties no īpašuma tiesībām, saņemot par to noteiktu vērtību uz depozīta konta un iespēju nomāt balonu, nemaksājot nomas maksu – vairs nekad! Un, protams, mainīt balonus visās gāzes tirdzniecības vietās! Jānodod vienu sava EU standarta balonu jebkurā tirdzniecības vietā, jāparaksta vienošanas par atteikumu no īpašuma tiesībām par labu depozītam un saņemt vienu balonu bez nomas maksas! Aprakstīti nosacījumi atbilst ELME MESSER GAAS piedāvājumam.

Bet, ko darīt ar vecu
GOST standarta tehnisko gāzu balonu?

Vecie GOST baloni, kas ir kalpojuši jums tik daudzus gadus, vēl joprojām var nest labumu. Nododot savu vecu GOST standarta balonu ELME MESSER GAAS tirdzniecības vietās un Jūs saņemsiet pretī jauno EU standarta balonu, tāda lieluma, kuru vēlaties un bezmaksas nomā uz 2 gadiem. Un 2 gadu laikā brīvi varēsiet izmantot balonu, mainot to jebkurā no tirdzniecības vietām, vienā no visplašākajiem tirdzniecības tīkliem Baltijas valstīs un pērkot gāzi par pazeminātu cenu (10% atlaide).VARIANTS 1 - RENT2Yfree

Atnes un nodod utilizācijai 1 savu GOST standarta 40 L balonu (paredzētu sekojošām gāzēm - O2, N2, CO2, Ar/MIX) un saņem 1 tehnisko ELME MESSER GAAS EURO standarta gāzes balonu jebkura lieluma (1-50 litri) un priekš jebkuras gāzes bezmaksas nomā uz 24 mēnešiem.
Pēc 2 gadu bezmaksas nomas, nomas maksa sāk skaitīties pēc aktuālas kompānijas cenu lapas.
Ierobežojumi:
Balonu skaitam, pieņemtam no klienta ir jāatbilst klienta gāzes patēriņa daudzumam!
Fiziskām personām balonu skaits, kas tiks apmainīts nedrīkst pārsniegt 1 balonu 1 no gāzēm!
Saskaņā ar līgumu saņemtos balonus nedrīkst nodot 3 personām!
ELME MESSER GAAS patur tiesības atteikt klientam apmaiņas veikšanu, sliktas vēstures vai citu iemeslu dēļ!VARIANTS 2 - RENT5Yfree

Izvēlēties vispiemērotāko gāzes balona izmēru, samaksājiet DEPOZĪTU saskaņā ar kompānijas cenu lapu un saņemiet gāzes balonu bez nomas maksas uz 5 gadiem. Sava GOST standarta 40 L balona nodošanas gadījumā (paredzētu sekojošām gāzēm - O2, N2, CO2, Ar/MIX), saņem papildus atlaidi uz DEPOZĪTU 15 Eiro apmērā par katru nodoto balonu.
Pēc 5 gadu bezmaksas nomas, nomas maksa sāk skaitīties pēc aktuālas kompānijas cenu lapas. Klientam ir tiesības vērsties ar lūgumu pagarināt bezmaksas nomu, ja ir vērojama pārdošanu pozitīva statistika.
DEPOZĪTU atgriež atpakaļ klientam pilnā apmērā, uzreiz pēc klienta pieprasījuma pēc faktiskas balonu nodošanas.
Ierobežojumi:
Balonu skaitam, pieņemtam no klienta ir jāatbilst klienta gāzes patēriņa daudzumam!
Saskaņā ar līgumu saņemtus balonus nedrīkst nodot 3 personām!
Balons paliek ELME MESSER GAAS īpašums.
DEPOZĪTA balonu uzpildi un apmaiņu bezmaksas nomas laikā drīkst veikt tikai ELME MESSER GAASVARIANTS 3 - DISCOUNT2Ygas

Saņem -5% atlaidi par katru nodoto 40L GOST balonu.
Atlaide nevar pārsniegt 15% un ir spēkā 2 gadus. Pēc 2 gadiem klientam ir tiesības vērsties ar lūgumu saglabāt atlaidi, ja ir vērojama pārdošanu pozitīva statistika.
Atlaide piemērojās tikai uz vienu gāzi (skābekli, ogļskābo gāzi, argonu, Ar/CO2MIX vai slāpekli) visiem balona izmēriem!

BONUS


Reduktoru iegādāšanas nepieciešamības gadījumā kompānijas ELME MESSER GAAS piedāvā speciālās cenas!
Atgādinām, ka, priekš ELME MESSER GAAS klientiem, vītne GOST standarta baloniem un EURO standarta baloniem palika nemainīga!